Da li je samo ženskim osobama zabranjen ulazak u Svetu goru?

avg 27 2019 /

Sveta Gora

Osim ženskim osobama ulazak u ovu monašku republiku strogo je zabranjen i za sve životinje ženskog pola veće od domaće mačke.