Narodna stranka Pančevo: Nacionalizacija ili osionost gradske vlasti?

okt 25 2019 /

Narodna stranka Pančevo: Nacionalizacija ili osionost gradske vlasti?

Gradski odbor Narodne stranke Pančevo oglasio se saopštenjem u kome navode da u poslednjih par godina veći broj naših sugrađana nije u mogućnosti da iskoristi svoje zakonsko pravo na konverziju prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine.

- U periodu od 1990 do 1994. godine građevinsko zemljište je davano na korišćenje od strane Opštine Pančevo, a putem Stambene zadruge HIP-a i to neposrednom pogodbom uz plaćanje naknade za komunalno opremanje tog zemljišta. Tadašnji Fond građevinskog zemljišta opštine Pančevo je imao obavezu da nakon što Skupština opštine Pančevo svojim rešenjem dodeli pravo korišćenja podnese zahtev za uknjižbu tog prava u zemljišne knjige u korist lica kome je parcela dodeljena, odnosno faktički prodata.

Određeni broj naših sugrađana, posebno iz Kačareva, Jubuke, kao i naselja Stari Tamiš u poslednjih par godina ima velikih problema u vezi svog prava na tim parcelama. Nakon prelaska vođenja upisa prava na nepokretnostima na Katastar, te nakon donošenja novih propisa kojima se uređuju pitanja javne, odnosno državne svojine, veliki broj ovih placeva je upisan kao javna svojina Grada Pančeva.

Kod takvog stanja građani koji su faktičkom posedu predmetnih parcela, koji do sada iz raznih razloga, uglavnom ekonomske prirode, nisu uspeli da sagrade, odnosno legalizuju sagrađene objekte na ovim parcelama, ne mogu ostvariti pravo na koverziju prava korišćenja u pravo svojine pošto nisu upisani kao nosioci prava korišćenja na njima. Takve parcele su upisane kao javna svojina grada Pančeva.

Građani su zbog toga prinuđeni da vode sudske postupke protiv Grada Pančeva radi priznanja svog stečenog prava korišćenja na tim placevima. Grad Pančevo se sa druge strane, umesto da prizna takve tužbene zahteva i tako olakša građanima ostvarivanje svojih stečenih prava, oštro protivi istima , osporava ih i uzrokuje troškove i dugotrajne sudske postupke.

Zakonski zastupnici Grada se svim sredstvima pred sudom protive ovakvim tužbama, osporavaju ih i koriste sva pravna sredstva kako bi zadržali status javne svojine u korist Grada Pančeva na placevima koje su naši sugrađani pošteno platili. Dakle, zbog propusta upravo gradskih organa i njihovih preteča ( tadašnjeg Fonda građevinskog zemljišta ) koji su placeve dodelili, odnosno prodali a nisu izvršili svoju ugovornu obavezu da ih i uknjiže na ime lica koja su te placeve dobila, građani su postali samo njihovi faktički posednici.

Kakav bi mogao biti interes Grada da vrati u javnu svojinu predmetne placeve i da osporava stečena prava građana?

Da li je u pitanju bahatost, namera ponovne prodaje istih placeva ili jednostavno nemar?

U svakom slučaju nema ni trunke volje i namere da se problemi građana rešavaju i da se njihovi interesi zaštite.

Zbog svega iznetog, Gradski odbor Narodne stranke Pančevo, zahteva od nadležnih da preduzmu hitne mere kako bi se rešavali problemi građana u vezi ukinutih prava na građevinskim parcelama koje su dobili , odnosno kupili od tadašnje Opštine Pančevo, navodi se u saopštenju.