PANČEVO: Prevoz pasa i mačaka uskoro moguć i u vozilima ATP-a?

nov 05 2019 /

PANČEVO: Prevoz pasa i mačaka uskoro moguć i u vozilima ATP-a?

Na predlog Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika “Autotransport-Pančevo” Pančevo i nadležnog sekretarijata, Gradsko veće grada Pančeva doneće akt kojim će propisati u kojim vozilima, u kom vremenskom intervalu i na koji način će se obeležiti vozila u kojima je moguć prevoz pasa na povocu.

Uvođenje pasa i mačaka u sredstva javnog saobraćaja biće dozvoljeno pod uslovima da se mačke moraju smestiti u transportni kavez ili adekvatno transportno sredstvo iz koje se ne mogu osloboditi dok se psi mogu uvoditi u transporteru, u naručju ili na kratkom povocu.

Vlasnik snosi punu odgovornost i dužan je da preduzme sve neophodne mere da spreči da pas i mačka ujedu ili na drugi način povrede treća lica u objektima u javnom korišćenju i sredstvima javnog saobraćaja.