PANČEVO: Situacija u ATP-u napeta i neizvesna, najavljeni protesti

nov 14 2019 /

PANČEVO: Situacija u ATP-u napeta i neizvesna, najavljeni protesti

Kao što je javnosti poznato, Grad Pančevo je dodelio ugovor o javno privatnom partnerstvu, u oblasti javnog prevoza putnika koji će se realizovati u narednih 25 godina.

Tim ugovorom su ugrožena prava zaposlenih u ATP-u pa su predstavnici sindikata preduzeli mere za zaštitu prava zaposlenih i ublažavanje posledica ove odluke.

Pravni tim UGS Nezavisnost je radio analizu ove konkursne dokumentacije i došao do nekih zaključaka, koje je izneo na sastanku sa zaposlenima u ATP-u, u petak 09.11.2019.

U konkursnoj dokumentaciji predmet ponude je definisan kao „javno privatno partnerstvo sa elementima koncesije radi poveravanja usluge obavljanja delatnosti domaćeg linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Pančeva i izgradnji nove autobuske stanice.“

U zaključcima se, između ostalog, navodi da su u toj dokumentaciji dosta detaljno obraćeni tehnički uslovi rada novog preduzeća, ali je u koncesiji „pitanju radnika posvećen samo samo jedan stav, i to u glavi IV. Stav 7., kojim je vrlo nejasno objašnjen način na koji će biti rešeno pitanje radnika. Naime ovom odredbom, radnici su podeljeni u tri grupe, i to:

1. Grupa koji su već sada, procenjeni kao tehnološki višak;
2. Grupa kojoj će biti ponuđen nastavak radnog angažovanja u ZPD;
3. Grupa kojoj neće biti ponuđen nastavak radnog angažovanja u ZPD.

Naime, ovim stavom predviđeno je da se od ulazne koncesione naknade, koja iznosi 45 miliona dinara, zbrine „trenutno procenjeni višak radne snage od 123 radnika“, tj. prva grupa, a nigde nije definisao na osnovu čega i kog kriterijuma je procenjeno koji će se radnici smatrati viškom radne snage. Takođe, istom odredbom nije predvićen način na koji će se rešavati višak zaposlenih, da li će to biti kroz socijalni program, isplatu otpremnine i upućivanje na tržište rada, sporazumnim raskidom ugovora o radu, otkazom od strane poslodavca, upućivanjem na rad kod drugog poslodavca, itd.

U daljem tekstu ovog izveštaja, pravni tim UGS Nezavisnost se poziva na Zakon o radu i zaključuje da je pitanje da li će ovaj Zakon biti ispoštovan, imajući u vidu predočeni dokumenat. Zato predlažu „da bi bilo neophodno da sindikat kod poslodavca, u saradnji sa sindikatom grane, insistira na sastanku sa predstavnicima Grada i ATP-a, kako bi dobili tačne informacije i izbegli situacije rekla kazala. Smatramo da je neophodno u cilju konačnog rešenja statusa zaposlenih u ATP-u, dobiti tačne i precizne informacije, i do kraja insistirati na dobijanju istih, kako bi se položaj radnika, obuhvaćenih ovim dokumentom, rešio na transparentan način i u skladu sa materijalnim pravom.“

Po prezentovanju ovog izveštaja, zaposleni su od predstavnika sindikata tražili da se odmah krene u obustavu rada i protestna okupljanja ispred gradske uprave. Ipak je, posle obaveštenja da je dogovoren sastanak sa gradonačelnikom već za utorak (12.11.2019), usvojen predlog da se sačeka rezultat tog sastanka, pa da se na osnovu toga donese plan daljih aktivnosti.

Imajući u vidu da do zakazanog sastanka sa gradonačelnikom nije došlo (iako su ga predstavnici sindikata čekali satima ispred kancelarije), dva sindikata gradskog prevoznika ATP-a su za ponedeljak 18. novembra, prijavili proteste, koji će prema planu krenuti u 14 sati od glavne autobuske stanice, i ići će do zgrade Gradske uprave gde će se podneti zahtevi.

Pošto se javni protetsi moraju prijaviti pet dana ranije, sindikat će podneti prijavu i za proteste u utorak i sredu prema istom protestnom rasporedu.

U sindikatu ATP-a veruju da se sličan scenario planira i za ostala JKP u ovom gradu, pa pozivaju zaposlene u ovim preduzećima da se priključe protestima kako bi pravovremeno sprečili da i oni doću u sličnu situaciju kao radnici ATP-a.