PANČEVO: Javno privatno partnerstvo - uzroci i posledice

nov 19 2019 /

PANČEVO: Javno privatno partnerstvo - uzroci i posledice

Resorni odbor za komunalne delatnosti i saobraćaj Gradskog odbora Narodne stranke u Pančevu, osvrnuo se u saopštenju na aktuelna dešavanja u ATP-u. 

JKP ATP Pančevo je prvo preduzeće koje se gasi da bi ustupilo prostor za ulazak privatnih privrednih subjekata na tržište usluga od javnog značaja. U zavisnosti od toga kako prođe ova probna „prodaja“ opšteg dobra, biće brže ili sporije obavljena prodaja i ostalih preduzeća od javnog značaja.

Javno privatno partnerstvo, kao oblik organizovanja privrednih subjekata, zakonski je dobro definisano, ali ima tendenciju da se, kao i sve drugo u ovoj zemlji zloupotrebi i realizuje upravo suprotno od onoga što piše i na šta bi trebalo da liči.

Počelo je! - Da li je formiranje JPP početak kraja nesposobne vlasti

Prvi potezi u ovakvim rabotama pokazuju svu nepravdu, nebrigu za zaposlene i građane kao i svu bezočnost i bezosećajnost vlasnika preduzeća, odnosno nosilaca vlasti. Stepen arogancije i beskrupuloznosti ovih ljudi ide do te mere da se bezočno gaze svi zakoni i ljudske i moralne norme. I jedni i drugi se odavno ponašaju kao vlasnici ljudskih života i kreatori ljudskih sudbina.

Činjenica da u lokalnoj (i ne samo lokalnoj) vlasti sede ljudi koji su svoje diplome uglavnom stekli u večernjim školama za nekoliko nedelja (ili kupili za nekoliko hiljada), jasno govori da o bilo kakvom znanju nosilaca aktuelne vlasti ne može biti ni govora. Ti ljudi nikada u svom životu nisu zaradili jedan dinar u realnoj privredi, i ne znaju ništa o organizaciji i upravljanju poslovanjem privrednih subjekata, a sada dobijaju priliku da vode JKP koji su veoma složeni privredni subjekti. Ta preduzeća pod njihovom upravom na tržištu se urušavaju jako brzo, što je neretko i cilj njihovog postavljenja na te funkcije, odnosno njihov zadatak.

Sama činjenica da neka lokalna samouprava pokreće inicijativu za stvaranje JPP u zamenu za neko JKP, govori da je rukovostvo te zajednice (mesne, gradske, opštinske,...) postalo svesno da je potpuno nesposobno da vodi neku privrednu organizaciju, ili da nisu u stanju da kontrolišu korupciju i lopovluke koje čine njihovi rukovodioci koji imaju zadatak da vode JKP koje im je dodeljeno na upravljanje. Pri tom ne pokušavaju, ne znaju, ne mogu ili ne žele da sagledaju uzroke lošeg poslovanja JKP čiji su osnivač. To je možda i logično pošto aktuelna vlast ne gleda na JKP kao privredni subjekt već kao neku mogućnost za finansiranje stranke koja vrši vlast ili zadovoljenje ličnih potreba nekih „značajnih“ funkcionera stranke.

Cilj upravljanja u JKP jeste raspodela sredstava, a ne stvaranje dobiti i rast samog privrednog subjekta na tržištu. Zadatak rukovodstva JKP je pokrivanje partijskih rashoda iz sredstava koja se sliju na račun preduzeća, a ne ostvarenje finansijske dobiti. Ako ne bude dovoljno sredstava na računima preduzeća biće im dodeljena iz gradskog budžeta, odnosno budžeta osnivača na osnovu „rebalansa budžeta“.

Ako ovo priznanje nesposobnosti nije uzrok formiranja JPP, onda je to sigurno korupcija najvišeg nivoa, odnosno trgovina uticajem koja ima za posledicu predaju, izuzetno osetljive delatnosti po lokalnu zajednicu i svakog njenog građanina, u ruke beskrupuloznih i bezobzirnih vlasnika privrednih subjekata sa sumnjivim kapitalom i poslovanjem.

Definicija odgovornosti privatnog partnera u JPP

Tu postoje, u realnim okolnostima, dva načina da se regulišu obaveze prema društvenoj zajednici, u zavisnosti od toga koliko se sigurno na vlasti osećaju moćnici u lokalnoj samoupravi koji uđu u ovu proceduru.

Ukoliko su ubeđeni da će vladati duži vremenski period, onda se ugovara jače učešće u upravljanju JPP, a time i u raspodeli dobiti, dok se u drugom slučaju pregovara kratkoročna i jednokratna tranša za potpisivanje ugovora i predaja JKP u potpunu vlast privatnog partnera.

Postoji mogućnost i da se pored loše finansijske situacije u JKP (neretko namerno napravljene), napravi prva varijanta. U tom slučaju bi se ugovorom definisale obaveze lokalne samouprave da pokrije sve gubitke u poslovanju JPP u narednom periodu, bez obzira na uzroke nastanka istih. Takav slučaj je sa JKP ATP Pančevo, gde lokalna samouprava preuzima obavezu da sve izražene gubitke u poslovanju veće od 3% nadoknadi novom preduzeću, odnonso JPP (što je definisano još u tenderskoj dokumentaciji). Time je formalno planirana dobit prebačena na privatnog partnera a odgovornost za eventualne gubitke na lokalnu zajednicu. Tako se zadržava veliki uticaj na imenovanje rukovodstva i definiciju poslovne politike od strane političke stranke, iako je formalno vlasništvo prenešeno većinskim delom na privatnika.

Uslovi za funkcionisanje JPP

Pošto se novi privredni subjekti u vidu JPP pojavljuju na tržištu, logično je i da se tako ponašaju. Zamka u koju mogu da upadnu leži u pokušaju da rade isto kao i JKP, odnosno da glume monopolistu na tržištu. Tu je problem što ni JKP nije imao monopol, već nije vodio računa o rezultatima svoga funkcionisanja, odnosno o efikasnosti i efektivnosti, kao ni o produktivnosti rada i poslovanja.

Sve je bilo pokrivano političkim odlukama o finansiranju „bitnih poslova i usluga“. To se u novoj formi organizovanja neće desiti, bar ne u potpunosti. Sa druge strane, uslovi poslovanja nisu uvek zadovoljavajući i neretko postoji nelojalna konkurencija koja je u vreme JKP bila manje ili više javna ili prikrivena, kao i problemi koji nisu „vidljivi“ zbog mira u kući i opstanka na vlasti vladajuće garniture. (Drastičan primer koji je uništio većinu JKP za prevoz putnika jeste nelegalan kombi prevoz.) ovde dolaze do izražaja i pojedinačni lični interesi nosilaca vlasti, što će se pokazativeć u prvim danima rada novog preduzeća.

Mogući rezultat formiranja JPP

Ako se gleda samo zakonska mogućnost, ova aktivnost može imati pozitivne posledice, a ako se gleda realnost verovatnije su negativne posledice za građane lokalne zajednice koja se upusti u ovu avanturu.

Pod uslovom da se stvore dobri tržišni uslovi za poslovanje, postavi dobar profesionalni menadžment i ukloni politika iz upravljanja preduzećem, to može biti dobar potez koji će doneti poboljšanje kvaliteta usluga koje je do sada vršio JKP, kao i solidnu poslovnu dobit osnivačima. Tada bi to bila obostrana korist na opšte zadovoljstvo građana i korisnika usluga ovog novog preduzeća.

Pošto je verovatnoća da ovi uslovi budu ispunjeni jako mala, verovatnije je da će se desiti jako nepovoljna situacija koja se ogleda u sledećem:

- Zaposleni u JKP će ostati bez posla i zarada,

- Neće imati ko vršiti usluge koje je do sada, kako tako, radilo ovo JKP, i svi građani će imati problema zbog toga,

- Stvoriće se uslovi za povećanje rada u sivoj zoni, i na taj teren će ući kojekakvi „izvođači radova“, čiji rezultat će biti pad kvaliteta usluge uz drastično povećanje cena zbog nedostatka konkurencije (kao kombi prevoz u Pančevu).

- Povratak na staro JKP će tada biti skoro nemoguć, pošto zahteva mnogo novih investicija i stvaranje potpuno novog privrednog subjekta čiji bi osnovači bili ponovo isti nosioci vlasti, i nastaće potpuni haos u pružanju ovih usluga građanima.

Umesto zaključka

Avantura stvaranja JPP sa nosiocima vlasti kakvi su danas, sa kupljenim diplomama i totalnim amaterizmom u svim sferama ljudske delatnosti je itekako opasna igra i veliki rizik za sve građane bilo koje zajednice, a posebno grada Pančeva, navodi se u saopštenju.