Novi prevoznik plaćaće drakonske kazne ukoliko ne održi ili kasni sa polascima

nov 20 2019 /

Novi prevoznik plaćaće drakonske kazne ukoliko ne održi ili kasni sa polascima

Koncesionar koji će se u narednih 25 godina baviti prevozom putnika u Pančevu, između ostalog ima obavezu da redovno i bez kašnjenja obavlja svaki polazak iz reda vožnje.

Koncesionar je dužan da odmah obavesti odeljenje Gradske uprave, nadležno za poslove javnog prevoza putnika, u slučajevima kada zbog kvara vozila na liniji, saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo vozilo, zastoja u saobraćaju i drugih objektivnih okolnosti nije u mogućnosti da obavi prevoz, kao i da odmah preduzme mere da se prevoz putnika obezbedi na drugi način u vidu zamene vozila ili uključenja vozila drugog prevoznika.

Koncesionar je dužan da u sučajevima kada nije u mogućnosti da obavi prevoz prema registrovanom redu vožnje, najkasnije 15 minuta pre od počinjanja prevoza o tome obavesti nadležno odeljenje Gradske uprave, u suprotnom plaćanje kazne u iznosu od:

- 500 dinara za svaki neodržani polazak u gradskom prevozu,

- 1.000 dinara za svaki neodržan polazak u prigradskom i međugradskom prevozu.