Odbornici "udali" ATP Pančevo: Novi konzorcijum ima udeo od 97%

nov 26 2019 /

Odbornici "udali" ATP Pančevo: Novi konzorcijum ima udeo od 97%

Odbornici Skupštine grada Pančeva dali su na poslednjoj sednici saglasnost za koncesiju od 25 godina u preduzeću ATP Pančevo.

Konzorcijum čine „Saga trans“ i „Dumeko“ iz Beograda i „Trans jug“ iz Obrenovca koje će u novom preduzeću imati 97 odsto vlasništva.

Koncesionari imaju obavezu da u narednih godinu dana izgrade novu autobusku stanicu na drugoj lokaciji i kupe 60 novih autobusa, od čega najmanje 10 već u prvom mesecu od preuzimanja javnog prevoza. Sva vozila moraju da zadovolje standard od minimum euro 6 motora. Koncesionari imaju obavezu da po potpisivanju ugovora o koncesiji uplate 45 miliona dinara do kraja godine, a taj novac će biti namenjen za otpremnine radnicima koji neće biti potrebni u novom preduzeću.

Odbornici "udali" ATP Pančevo: Novi konzorcijum ima udeo od 97%

Novo preduzeće dobiće i sve postojeće linije gradskog, prigradskog i međumesnog saobraćaja. Međutim, postavlja se pitanje da li koncesionari znaju šta kupuju.

U Ugovoru, koji se mora potpisati pre donošenja budžeta za 2020. godinu, stoji i tabela "Specifikacija gradskog i prigradskog prevoza" u kojoj je taksativno navedeno koliko pojedinačna linija ima polazaka radnim danima, subotom, nedeljom i koliko se putnika preveze. 

Kada malo proanalizirate tabelu dođete do neverovatnog zaključka. Koji god broj polazaka podelite sa brojem putnika dobija se uvek isti rezultat. Prema podacima iz tabele, ispada da se na jednom polasku bilo koje linije preveze 540' ljudi. Postavlja se opravdano pitanje da li je ova tabela namerno "naduvana" kako bi se preduzeće što boje "udalo"? 

MAGIJA: ATP Pančevo na jednom polasku za Beograd preveze čak 540 putnika(klik na sliku za veći prikaz tabele)

Koncesionar ima obavezu da redovno i bez kašnjenja obavlja svaki polazak iz reda vožnje.

Novo preduzeće je dužno da odmah obavesti odeljenje Gradske uprave, nadležno za poslove javnog prevoza putnika, u slučajevima kada zbog kvara vozila na liniji, saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo vozilo, zastoja u saobraćaju i drugih objektivnih okolnosti nije u mogućnosti da obavi prevoz, kao i da odmah preduzme mere da se prevoz putnika obezbedi na drugi način u vidu zamene vozila ili uključenja vozila drugog prevoznika.

Koncesionar je dužan da u sučajevima kada nije u mogućnosti da obavi prevoz prema registrovanom redu vožnje, najkasnije 15 minuta pre od počinjanja prevoza o tome obavesti nadležno odeljenje Gradske uprave, u suprotnom plaćanje kazne u iznosu od:

- 500 dinara za svaki neodržani polazak u gradskom prevozu,

- 1.000 dinara za svaki neodržan polazak u prigradskom i međugradskom prevozu.